Denní režim

7.00 - 8.00 příchod dětí, čekání na kamarády a ranní zpívánky

8.00 - 8.30 probouzení a rozcvičení tělíčka

8.30 - 9.00 svačinka

9.00 - 11.30 výtvarná činnost, hraní, dle počasí vycházka (dovádění na hřišti )

11.30 - 12.30 obídek

12.30 příprava na odpočinek

Čtení pohádek, následně odpolední spánek nebo odpočinek (podle věku a zvyků dětí)

13.45 – 14.00 probouzení a protažení  tělíčka

14.00 – 14.30 odpolední svačinka

14.30 – 15.30 odpolední aktivity, hudební činnost, hry dle počasí uvnitř nebo na hřišti

14.30 – 16.00 odchod domů