DS SKŘÍTEK ® | Hlídací centrum SKŘÍTEK aneb něco jako školička

ÚVOD

 

MŮŽETE NAHLÉDNOUT DO NAŠICH PROSTOR POMOCÍ: 

HLÍDACÍ CENTRUM SKŘÍTEK Z.S. 

https://goo.gl/maps/jtJoQymRaF8F9Ynz8

 

NAJDETE NÁS TAKY NA FACEBOOKU:

www.facebook.com/skolkaskriteklochotin/

 

Dobrý den, otevřeli jsme pro Vás dětskou skupinu pro 12 dětí na adrese Alej svobody 659/29A v Plzni.

Pro více info v dané záložce ŠKOLKA SKŘÍTEK PLZEŇ.

V rámci projektu bude zřízeno/provozováno zařízení péče o děti, které bude sloužit rodinám, kde alespoň jedna osoba má vazbu na trh práce. Zařízení bude provozováno jako registrovaná dětská skupina dle zákona č.247/2014 Sb. a bude určeno pro veřejnost. Kapacita dětské skupiny je 12 dětí.

Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace projektu a zlepšení podmínek především pro zaměstnanost žen s dětmi.

Cílovou skupinou projektu jsou rodiče s malými dětmi (rodiče na mateřské/rodičovské, osoby pečující o osobu blízkou nebo závislého člena rodiny, rodiče samoživitelé/ky, (začínající) podnikatelé/ky, OSVČ, zaměstnanci/kyně).

V rámci projektu bude zajišťována péče o děti již ve věku od 1 roku, což umožní řadě rodičů (a především pak matek) sladit jejich rodinný a pracovní život. Tím se zvýší uplatnitelnost těchto žen na trhu práce a jejich konkurenceschopnost, což jsou významné předpoklady pro boj proti diskriminaci ze strany zaměstnavatelů, se kterou se jinak ženy pečující o malé děti velmi často setkávají.

 PÉČI O NAŠE NEJMENŠÍ, ZAJIŠŤUJE NEJEN PEDAGOGICKÝ, ALE I ZDRAVOTNICKÝ PERSONÁL.

Naším cílem je naučit děti společně si hrát, začlenit se do kolektivu, vzájemně si pomáhat, radit a respektovat se. Proto nemáme věkově rozdělené třídy jako jiná zařízení. Děti spolu tráví čas v pro ně přirozenějším, věkově různorodém prostředí.