CENÍK | Hlídací centrum SKŘÍTEK aneb něco jako školička

CENÍK

 Logo-opz-barevne-1_2

 

Ceník školného platný od 1.9.2022

 

12 – 24 měsíců

24 měsíců-6 let

 

jednorázový vstup

550 Kč

350 Kč

 

1 den v týdnu

550 Kč / den

350 Kč / den

 

2 dny v týdnu

4000 Kč / měsíc

3000 Kč / měsíc

 

 celoměsíční

                   6.500 Kč / měsíc

4 000 Kč / měsíc

 

stravné

90 Kč / den

Školné je možné uplatnit jako slevu na dani při ročním zúčtování daně. Příspěvek pro školní rok 2022 činí 16.200 Kč. Toto zvýhodnění uplatňuje vždy jen jeden rodič. Potvrzení se vydává hromadně všem rodičům od 1. 2. následujícího roku. Rodiče si jej mohou vyzvednout po předchozí telefonické domluvě vždy v prostorách školky. Platby uvádějte vždy zvlášť za školné a zvlášť za stravu.

 Nižší poplatek za službu poskytování péče o dítě v dětské skupině bude rodiči hrazen od měsíce následujícího po měsíci, ve kterém dítě dovrší věku 2 let.

 

Náhrady za omluvené dny si nelze nárokovat, jsou pouze  vstřícným krokem DS. Náhrady lze čerpat jen při volné kapacitě DS.

 

Jednorázový vstup je možné přihlásit nejpozději v daný den do 7.30 hod. telefonicky, je ale nutné obstarat dítěti vlastní stravu.

 

Rezervačním poplatkem za školné se rozumí výše jednorázového školného. Tento poplatek propadá ve prospěch dětské skupiny, pokud dítě z jakéhokoliv důvodu nenastoupí.

 

VÝŠE ÚHRADY NÁKLADŮ POSKYTOVANÉ SLUŽBY SE SJEDNÁVÁ VŽDY SMLUVNĚ A MŮŽE BÝT STANOVENA PRO KAŽDÉ DÍTĚ JEDNOTLIVĚ S OHLEDEM NA SPECIFICKÉ POTŘEBY DANÉHO DÍTĚTE, PŘÍPADNĚ NADSTANDARDNÍ POŽADAVKY RODIČŮ, CELKOVOU SOCIÁLNÍ SITUACI RODINY NEBO JINÉ RELEVANTNÍ OKOLNOSTI.