VZDĚLÁVACÍ OKRUHY | Hlídací centrum SKŘÍTEK aneb něco jako školička

VZDĚLÁVACÍ OKRUHY

 

♥ VZDĚLÁVACÍ OKRUHY, KTERÝMI DĚTI ROZVÍJÍME ♥

 

 

HUDEBNÍ VÝCHOVA

HUDEBNĚ POHYBOVÁ VÝCHOVA – TANEČKY, PROCVIČOVÁNÍ RYTMU, JEDNODUCHÉ DĚTSKÉ PÍSNIČKY, SLUCHOVÁ CVIČENÍ, POSLECH HUDEBNÍCH POHÁDEK A DĚTSKÝCH MUZIKÁLŮ

 

PRACOVNÍ VÝCHOVA

HRY SE STAVEBNICEMI RŮZNÝCH TVARŮ A VELIKOSTÍ, STAVĚNÍ KOSTEK, PRÁCE S PLASTELÍNOU, VYSTŘIHOVÁNÍ, LEPENÍ, NAVLÉKÁNÍ, VHAZOVÁNÍ, VKLÁDÁNÍ A IDENTIFIKACE TVARŮ, TVOŘIVĚ NÁMĚTOVÉ HRY NA OBCHOD, NA MAMINKU, KADEŘNICI, OPRAVÁŘE, UKLÍZEČKU, LÉKAŘE, DOMÁCNOST APOD.

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

MALOVÁNÍ PASTELKAMI, VOSKOVKAMI, KŘÍDAMI, UHLEM, VODOVÝMI A TEMPEROVÝMI BARVAMI. MALOVÁNÍ NA VOLNÉ TÉMA, DLE PŘEDLOHY, PODLE POHÁDKY, VYBARVOVÁNÍ OMALOVÁNEK.

 

ROZUMOVÁ VÝCHOVA

SEZNÁMENÍ SE S PŘÍRODOU, NEJBLIŽŠÍM OKOLÍM, ROZVOJ FANTAZIE A PŘEDSTAVIVOSTI U POHÁDEK, UČENÍ BÁSNIČEK A ŘÍKADEL, DRAMATIZACE POHÁDEK, MAŇÁSKOVÉ DIVADLO.

 

MRAVNÍ VÝCHOVA

ROZVOJ SEBEVĚDOMÍ A PŘIMĚŘENÉ SEBEDŮVĚRY, PODPORA KAMARÁDSKÝCH VZTAHŮ A SOCIÁLNÍHO CHOVÁNÍ VE SKUPINĚ, NAVOZENÍ RADOSTNÝCH A VESELÝCH PROŽITKŮ PŘI HŘE, SEZNÁMENÍ DĚTÍ SE ZÁKLADNÍMI A  JEDNODUCHÝMI PRAVIDLY SPOLEČENSKÉHO CHOVÁNÍ.

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA

ZDRAVOTNÍ CVIKY – PROCVIČOVÁNÍ LEZENÍ, CHŮZE, BĚHU, SKOKU, HÁZENÍ A CVIKY NA OBRATNOST, ODVAHU, PRVKY BABYMASÁŽE.