CENÍK DUBÍNEK | Hlídací centrum SKŘÍTEK aneb něco jako školička

Ceník

 

OD 1.6. NAŠE ŠKOLKA PŘECHÁZÍ NA STÁTNÍ FINANCOVÁNÍ A TÍM SE MĚNÍ DLE LEGISLATIVY NĚKTERÉ PODMÍNKY A CENÍK ŠKOLKOVNÉHO.

 

 

CENÍK PLATNÝ OD 1. 6. 2022

 

12 – 24 MĚSÍCŮ 1

(PLNÝ STÁTNÍ PŘÍSPĚVEK)

24 – 36 MĚSÍCŮ

(PLNÝ STÁTNÍ PŘÍSPĚVEK)

3 – 6 LET 2 

(ČÁSTEČNÝ STÁTNÍ PŘÍSPĚVEK)

JEDNORÁZOVÝ VSTUP

550 KČ

350 KČ

550 KČ

1 DEN V TÝDNU

550 KČ / DEN

350 KČ / DEN

550 KČ / DEN

2 DNY V TÝDNU

4000 KČ / MĚSÍC

3000 KČ / MĚSÍC

4 000 KČ / MĚSÍC

3 DNY + CELOMĚSÍČNÍ

PO DOMLUVĚ, DLE VOLNÉ         KAPACITY

4 000 KČ / MĚSÍC

8 000 KČ / MĚSÍC

STRAVNÉ

90 KČ / DEN

  

ŠKOLKOVNÉ JE MOŽNÉ UPLATNIT JAKO SLEVU NA DANI PŘI ROČNÍM ZÚČTOVÁNÍ DANĚ.

PŘÍSPĚVEK PRO ŠKOLNÍ ROK 2022 ČINÍ 16.200 KČ. TOTO ZVÝHODNĚNÍ UPLATŇUJE VŽDY JEN JEDEN RODIČ.

 

POTVRZENÍ SE VYDÁVÁ HROMADNĚ VŠEM RODIČŮM OD 1. 2. NÁSLEDUJÍCÍHO ROKU.

 

RODIČE SI JEJ MOHOU VYZVEDNOUT PO PŘEDCHOZÍ TELEFONICKÉ DOMLUVĚ VŽDY V PROSTORÁCH ŠKOLKY.

 

 

smileREZERVAČNÍ POPLATEK ZA ŠKOLNÉ SE ROZUMÍ VÝŠE JEDNOHO ŠKOLNÉHO, KTERÝ PROPADÁ VE PROSPĚCH DĚTSKÉ SKUPINY, POKUD DÍTĚ Z JAKÉHOKOLIV DŮVODU NENASTOUPÍ.

 

smilePLATBY PROVÁDĚJTE VŽDY ZVLÁŠŤ ZA STRAVU A ZVLÁŠŤ ZA ŠKOLNÉ A UVÁDĚJTE JMÉNO DÍTĚTE + ROK A MĚSÍC ZA KTERÝ ŠKOLNÉ NEBO STRAVNÉ PLATÍTE!

 

smileJEDNORÁZOVÝ VSTUP JE MOŽNÉ PŘIHLÁSIT DO 7.30 DANÝ DEN TELEFONICKY, ALE NUTNO SI ZAJISTIT V TENTO DEN STRAVNÉ A JEJ NUTNÉ I ZADAT DO ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU WEBOOKER!

 

 

smileČ.Ú. PRO ŠKOLKU SKŘÍTEK JE 2700460066/2010

 

smileVÝŠE ÚHRADY NÁKLADŮ POSKYTOVANÉ SLUŽBY SE SJEDNÁVÁ VŽDY SMLUVNĚ A MŮŽE BÝT STANOVENA PRO KAŽDÉ DÍTĚ JEDNOTLIVĚ S OHLEDEM NA SPECIFICKÉ POTŘEBY DANÉHO DÍTĚTE, PŘÍPADNĚ NADSTANDARDNÍ POŽADAVKY RODIČŮ, CELKOVOU SOCIÁLNÍ SITUACI RODINY NEBO JINÉ RELEVANTNÍ OKOLNOSTI.  

 

 

PRO DÍTĚ VE VĚKU 12 – 24 MĚSÍCŮ S CELOMĚSÍČNÍ DOCHÁZKOU SE VÁŽE PŘÍSPĚVEK

 

2 NA DÍTĚ, KTERÉ PŘED 1.9. DANÉHO ŠKOLNÍHO ROKU DOVRŠILO VĚKU 3 LET, SE VZTAHUJÍ ZVÝŠENÉ CENY ŠKOLKOVNÉHO PRO DĚTI VE VĚKU 3 – 6 LET Z DŮVODU ČÁSTEČNÉHO PŘÍSPĚVKU ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU. TYTO DĚTI PŘIJÍMÁME POUZE V PŘÍPADĚ VOLNÉ KAPACITY DS.