CENÍK DUBÍNEK | Hlídací centrum SKŘÍTEK aneb něco jako školička

Ceník

 

 

 

 

CENÍK PLATNÝ OD 1. 1. 2023

 

12 – 24 MĚSÍCŮ 1

(PLNÝ STÁTNÍ PŘÍSPĚVEK)

24 – 36 (47) MĚSÍCŮ
37-47 MĚSÍCŮ SE VÁŽE
PRO DĚTI, KTERÉ DOVRŠÍ
PO 1.9. TŘÍ LET
(PLNÝ STÁTNÍ PŘÍSPĚVEK)

36 MĚSÍCŮ – 6 LET
36 MĚSÍCŮ SE VÁŽE PRO
DĚTI, KTERÉ DOVRŠÍ
PŘED 1.9. TŘÍ LET
(ČÁSTEČNÝ STÁTNÍ PŘÍSPĚVEK)

JEDNORÁZOVÝ VSTUP

650 KČ

450 KČ

650 KČ

1 DEN V TÝDNU

650 KČ / DEN

450 KČ / DEN

650 KČ / DEN

2 DNY V TÝDNU

4720 KČ / MĚSÍC

3520 KČ / MĚSÍC

 

4720 KČ / MĚSÍC

3 DNY + CELOMĚSÍČNÍ

PO DOMLUVĚ, DLE VOLNÉ         KAPACITY

4720 KČ / MĚSÍC

9 000 KČ / MĚSÍC

STRAVNÉ

90 KČ / DEN

  

NA DÍTĚ, KTERÉ PŘED 1.9. DANÉHO ŠKOLNÍHO ROKU DOVRŠILO VĚKU 3 LET, SE VZTAHUJÍ ZVÝŠENÉ CENY ŠKOLKOVNÉHO PRO DĚTI VE VĚKU 3–6 LET Z DŮVODU
ČÁSTEČNÉHO PŘÍSPĚVKU ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU. TYTO DĚTI PŘIJÍMÁME POUZE V PŘÍPADĚ VOLNÉ KAPACITY DS.
ŠKOLNÉ JE MOŽNÉ UPLATNIT JAKO SLEVU NA DANI PŘI ROČNÍM ZÚČTOVÁNÍ DANĚ. PŘÍSPĚVEK PRO ŠKOLNÍ ROK 2023 ČINÍ ZHRUBA 17.300 KČ. TOTO
ZVÝHODNĚNÍ UPLATŇUJE VŽDY JEN JEDEN RODIČ. POTVRZENÍ SE VYDÁVÁ HROMADNĚ VŠEM RODIČŮM OD 1. 2. NÁSLEDUJÍCÍHO ROKU. RODIČE SI JEJ MOHOU
VYZVEDNOUT PO PŘEDCHOZÍ TELEFONICKÉ DOMLUVĚ VŽDY V PROSTORÁCH ŠKOLKY. PLATBY UVÁDĚJTE VŽDY ZVLÁŠŤ ZA ŠKOLNÉ A ZVLÁŠŤ ZA STRAVU.
PRO URČENÍ VÝŠE MĚSÍČNÍHO POPLATKU JE ROZHODUJÍCÍ DATUM NAROZENÍ DÍTĚTE. NIŽŠÍ POPLATEK ZA SLUŽBU POSKYTOVÁNÍ PÉČE O DÍTĚ V DĚTSKÉ SKUPINĚ
BUDE RODIČI HRAZEN OD MĚSÍCE NÁSLEDUJÍCÍHO PO MĚSÍCI, VE KTERÉM DÍTĚ DOVRŠÍ VĚKU 2 LET. NÁHRADY ZA OMLUVENÉ DNY SI NELZE NÁROKOVAT, JSOU
POUZE VSTŘÍCNÝM KROKEM DS. NÁHRADY LZE ČERPAT JEN PŘI VOLNÉ KAPACITĚ DS.
JEDNORÁZOVÝ VSTUP JE MOŽNÉ PŘIHLÁSIT NEJPOZDĚJI V DANÝ DEN DO 7.30 HOD. TELEFONICKY, STRAVU NA TENTO DEN SI RODIČ DOMLUVÍ INDIVIDUÁLNĚ V DS.
REZERVAČNÍM POPLATKEM ZA ŠKOLNÉ SE ROZUMÍ VÝŠE JEDNORÁZOVÉHO ŠKOLNÉHO. TENTO POPLATEK PROPADÁ VE PROSPĚCH DĚTSKÉ SKUPINY, POKUD
DÍTĚ Z JAKÉHOKOLIV DŮVODU NENASTOUPÍ.
VÝŠE ÚHRADY NÁKLADŮ POSKYTOVANÉ SLUŽBY SE SJEDNÁVÁ VŽDY SMLUVNĚ A MŮŽE BÝT STANOVENA PRO KAŽDÉ DÍTĚ JEDNOTLIVĚ
S OHLEDEM NA SPECIFICKÉ POTŘEBY DANÉHO DÍTĚTE, PŘÍPADNĚ NADSTANDARDNÍ POŽADAVKY RODIČŮ, CELKOVOU SOCIÁLNÍ SITUACI
RODINY NEBO JINÉ RELEVANTNÍ OKOLNOSTI.