FARMÁŘSKÁ ŠKOLKA SKŘÍTEK ® ADÁMEK | Hlídací centrum SKŘÍTEK aneb něco jako školička

 

Depositphotos_5013657-stock-illustration-cartoon-tooth-with-toothbrush

ZOUBKY U NÁS VE ŠKOLCE NEČISTÍME !!! 

 

MŮŽETE NAHLÉDNOUT DO NAŠICH PROSTOR POMOCÍ: 

HLÍDACÍ CENTRUM SKŘÍTEK Z.S. 

NAJDETE NÁS TAKY NA FACEBOOKU:

www.facebook.com/farmarskaskolkaslovany/

 

 

 

 

 

 

Dětská skupina školka Skřítek Adámek

projekt financovaný z Evropského sociálního fondu,

Operačního programu zaměstnanost

 

Název projektu:

DS školka Skřítek Adámek

Registrační číslo projektu:

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_111/0014433

Průběh projektu:

1. 9. 2019 – 31. 12. 2019 – vybudování zařízení péče o děti

1. 1. 2020  – 29. 6. 2022 – provoz zařízení péče o děti

 

Adresa místa provozu zařízení péče o děti:

Cukrářská 509/13, 312 00 Plzeň

 

 

Dobrý den, otevřeli jsme pro Vás dětskou skupinu pro 12 dětí na adrese Cukrářská 509/13 v Plzni.

Pro více info v dané záložce FARMÁŘSKÁ ŠKOLKA SKŘÍTEK ADÁMEK.

 

V rámci projektu bude vybudováno/provozováno zařízení péče o děti, které bude sloužit rodinám, kde alespoň jedna osoba má vazbu na trh práce. Zařízení bude provozováno jako registrovaná dětská skupina dle zákona č.247/2014 Sb. a bude určeno pro veřejnost. Kapacita dětské skupiny je 12 dětí.

Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace projektu a zlepšení podmínek především pro zaměstnanost žen s dětmi.

Cílovou skupinou projektu jsou rodiče s malými dětmi (rodiče na mateřské/rodičovské, osoby pečující o osobu blízkou nebo závislého člena rodiny, rodiče samoživitelé/ky, (začínající) podnikatelé/ky, OSVČ, zaměstnanci/kyně).

V rámci projektu bude zajišťována péče o děti již ve věku od 1 roku, což umožní řadě rodičů (a především pak matek) sladit jejich rodinný a pracovní život. Tím se zvýší uplatnitelnost těchto žen na trhu práce a jejich konkurenceschopnost, což jsou významné předpoklady pro boj proti diskriminaci ze strany zaměstnavatelů, se kterou se jinak ženy pečující o malé děti velmi často setkávají.