CENÍK

Ceník: ŠKOLKA SKŘÍTEK ADÁMEK

Platby provádějte vždy zvlášť za stravu a zvlášť za školné a uvádějte rok a měsíc!!!!!!!!!!!!!

Strava není zahrnuta ve školném. Cena stravného činí 80,-/den

STARTOVACÍ ŠKOLNÉ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2020 JE 2900,-

(možnost příspěvku až 12.200,- ročně na školné od státu)

DĚTI 2-6 let

5 dní v týdnu- 2900,- 

nepravidelná docházka 350,-/den

Jednorázový vstup je možné přihlásit do 7.30 daný den telefonicky, ale nutno si zajistit v tento den stravné. Cena se platí hotově na místě 350,-/den

DĚTI 18 měsíců-2 roky

5 dní v týdnu- 6500.-

nepravidelná docházka 450,-/den

Jednorázový vstup je možné přihlásit do 7.30 daný den telefonicky, ale nutno si zajistit v tento den stravné. Cena se platí hotově na místě 450,-/den

DĚTI 12-18měsíců

5 dní v týdnu- 7500.-

nepravidelná docházka 550,-/den

Jednorázový vstup je možné přihlásit do 7.30 daný den telefonicky, ale nutno si zajistit v tento den stravné. Cena se platí hotově na místě 550,-/den

č.ú. pro školku SKŘÍTEK ADÁMEK je 2101644170/2010

Výše úhrady nákladů poskytované služby se sjednává vždy smluvně a jmůž být stanovena pro každé dítě jednotlivě s ohledem na specifické potřeby daného dítěte, případně nadstandardní požadavky rodičů, celkovou sociální situaci rodiny nebo jiné relevantní okolnosti.