Projekty

DĚTSKÁ SKUPINA Farmářská školka Skřítek

projekt financovaný z Evropského sociálního fondu, Operačního programu zaměstnanost

Název projektu:

DĚTSKÁ SKUPINA Farmářská školka Skřítek

Registrační číslo projektu:

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0011341

Průběh projektu:

1. 7. 2019 - 29. 6. 2022 - provoz zařízení péče o děti

Adresa místa provozu zařízení péče o děti:

V Zápolí 435/24, 312 00 Plzeń

Dobrý den, otevřeli jsme pro Vás dětskou skupinu pro 12 dětí na adrese V Zápolí 24 v Plzni.

Pro více info v dané záložce FARMÁŘSKÁ ŠKOLKA SKŘÍTEK PLZEŇ.

 

V rámci projektu bude vybudováno/provozováno zařízení péče o děti, které bude sloužit rodinám, kde alespoň jedna osoba má vazbu na trh práce. Zařízení bude provozováno jako registrovaná dětská skupina dle zákona č.247/2014 Sb. a bude určeno pro veřejnost. Kapacita dětské skupiny je 12 dětí.

Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace projektu a zlepšení podmínek především pro zaměstnanost žen s dětmi.

Cílovou skupinou projektu jsou rodiče s malými dětmi (rodiče na mateřské/rodičovské, osoby pečující o osobu blízkou nebo závislého člena rodiny, rodiče samoživitelé/ky, (začínající) podnikatelé/ky, OSVČ, zaměstnanci/kyně).

V rámci projektu bude zajišťována péče o děti již ve věku od 1 roku, což umožní řadě rodičů (a především pak matek) sladit jejich rodinný a pracovní život. Tím se zvýší uplatnitelnost těchto žen na trhu práce a jejich konkurenceschopnost, což jsou významné předpoklady pro boj proti diskriminaci ze strany zaměstnavatelů, se kterou se jinak ženy pečující o malé děti velmi často setkávají.

 

Kontaktní osoba: Veronika Brabcová, email: farmarska.skolka@seznam.cz, tel: 774 611 788

 

 

Dětská skupina školka Skřítek

projekt financovaný z Evropského sociálního fondu, Operačního programu zaměstnanost

Název projektu:

Dětská skupina školka Skřítek

Registrační číslo projektu:

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0012104

Průběh projektu:

1. 9. 2020 - 27. 2. 2022 - provoz zařízení péče o děti 

Adresa místa provozu zařízení péče o děti:

Alej Svobody 659/29A, 323 00 Plzeň

 

Dobrý den, otevřeli jsme pro Vás dětskou skupinu pro 12 dětí na adrese Alej svobody 659/29A v Plzni.

Pro více info v dané záložce ŠKOLKA SKŘÍTEK PLZEŇ.

V rámci projektu bude zřízeno/provozováno zařízení péče o děti, které bude sloužit rodinám, kde alespoň jedna osoba má vazbu na trh práce. Zařízení bude provozováno jako registrovaná dětská skupina dle zákona č.247/2014 Sb. a bude určeno pro veřejnost. Kapacita dětské skupiny je 12 dětí.

Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace projektu a zlepšení podmínek především pro zaměstnanost žen s dětmi.

Cílovou skupinou projektu jsou rodiče s malými dětmi (rodiče na mateřské/rodičovské, osoby pečující o osobu blízkou nebo závislého člena rodiny, rodiče samoživitelé/ky, (začínající) podnikatelé/ky, OSVČ, zaměstnanci/kyně).

V rámci projektu bude zajišťována péče o děti již ve věku od 1 roku, což umožní řadě rodičů (a především pak matek) sladit jejich rodinný a pracovní život. Tím se zvýší uplatnitelnost těchto žen na trhu práce a jejich konkurenceschopnost, což jsou významné předpoklady pro boj proti diskriminaci ze strany zaměstnavatelů, se kterou se jinak ženy pečující o malé děti velmi často setkávají.

Kontaktní osoba: Veronika Brabcová, email: skolkaskritek.plzen@seznam.cz, tel: 774 611 788

 

 

 

Dětská skupina školka Skřítek Adámek

projekt financovaný z Evropského sociálního fondu, Operačního programu zaměstnanost

Název projektu:

DS školka Skřítek Adámek

Registrační číslo projektu:

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_111/0014433

Průběh projektu:

1. 9. 2019 – 31. 12. 2019 – vybudování zařízení péče o děti

1. 1. 2020  – 29. 6. 2022 – provoz zařízení péče o děti

Adresa místa provozu zařízení péče o děti:

Cukrářská 509/13, 312 00 Plzeň

Dobrý den, otevřeli jsme pro Vás dětskou skupinu pro 12 dětí na adrese Cukrářská 509/13 v Plzni.

Pro více info v dané záložce FARMÁŘSKÁ ŠKOLKA SKŘÍTEK ADÁMEK.

 

V rámci projektu bude vybudováno/provozováno zařízení péče o děti, které bude sloužit rodinám, kde alespoň jedna osoba má vazbu na trh práce. Zařízení bude provozováno jako registrovaná dětská skupina dle zákona č.247/2014 Sb. a bude určeno pro veřejnost. Kapacita dětské skupiny je 12 dětí.

Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace projektu a zlepšení podmínek především pro zaměstnanost žen s dětmi.

Cílovou skupinou projektu jsou rodiče s malými dětmi (rodiče na mateřské/rodičovské, osoby pečující o osobu blízkou nebo závislého člena rodiny, rodiče samoživitelé/ky, (začínající) podnikatelé/ky, OSVČ, zaměstnanci/kyně).

V rámci projektu bude zajišťována péče o děti již ve věku od 1 roku, což umožní řadě rodičů (a především pak matek) sladit jejich rodinný a pracovní život. Tím se zvýší uplatnitelnost těchto žen na trhu práce a jejich konkurenceschopnost, což jsou významné předpoklady pro boj proti diskriminaci ze strany zaměstnavatelů, se kterou se jinak ženy pečující o malé děti velmi často setkávají.

 

Kontaktní osoba: Veronika Brabcová, email: skolka.adamek@seznam.cz, tel: 774 611 788

 

 

 

Dětská skupina školka Skřítek Prokůpek

projekt financovaný z Evropského sociálního fondu, Operačního programu zaměstnanost

Název projektu:

DS školka Skřítek Prokůpek

Registrační číslo projektu:

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_111/0014805

Průběh projektu:

1. 3. 2020 – 31. 5. 2020 – transformace zařízení na dětskou skupinu

1. 6. 2020 – 31. 5. 2021 – provoz zařízení péče o děti

Adresa místa provozu zařízení péče o děti:

Josefa Suka 1860, 415 01 Teplice

 

V rámci projektu bude zřízeno/provozováno zařízení péče o děti, které bude sloužit rodinám, kde alespoň jedna osoba má vazbu na trh práce. Zařízení bude provozováno jako registrovaná dětská skupina dle zákona č.247/2014 Sb. a bude určeno pro veřejnost. Kapacita dětské skupiny je 12 dětí.

Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace projektu a zlepšení podmínek především pro zaměstnanost žen s dětmi.

Cílovou skupinou projektu jsou rodiče s malými dětmi (rodiče na mateřské/rodičovské, osoby pečující o osobu blízkou nebo závislého člena rodiny, rodiče samoživitelé/ky, (začínající) podnikatelé/ky, OSVČ, zaměstnanci/kyně).

V rámci projektu bude zajišťována péče o děti již ve věku od 1 roku, což umožní řadě rodičů (a především pak matek) sladit jejich rodinný a pracovní život. Tím se zvýší uplatnitelnost těchto žen na trhu práce a jejich konkurenceschopnost, což jsou významné předpoklady pro boj proti diskriminaci ze strany zaměstnavatelů, se kterou se jinak ženy pečující o malé děti velmi často setkávají.

 Kontaktní osoba: Veronika Brabcová, email: skolka.skritek.prokupek@seznam.cz, tel: 774 611 788