Projekty

DĚTSKÁ SKUPINA Farmářská školka Skřítek

projekt financovaný z Evropského sociálního fondu, Operačního programu zaměstnanost

Název projektu:

DĚTSKÁ SKUPINA Farmářská školka Skřítek

Registrační číslo projektu:

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006692

Průběh projektu:

1. 2. 2017 – 30. 6. 2017 – vybudování zařízení péče o děti

1. 7. 2017 – 30. 6. 2019 – provoz zařízení péče o děti

Adresa místa provozu zařízení péče o děti:

V Zápolí 24, 312 00 Plzeň

V rámci projektu bude vybudováno/provozováno zařízení péče o děti, které bude sloužit rodinám, kde alespoň jedna osoba má vazbu na trh práce. Zařízení bude provozováno jako registrovaná dětská skupina dle zákona č.247/2014 Sb. a bude určeno pro veřejnost. Kapacita dětské skupiny je 12 dětí.

Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace projektu a zlepšení podmínek především pro zaměstnanost žen s dětmi.

Cílovou skupinou projektu jsou rodiče s malými dětmi (rodiče na mateřské/rodičovské, osoby pečující o osobu blízkou nebo závislého člena rodiny, rodiče samoživitelé/ky, (začínající) podnikatelé/ky, OSVČ, zaměstnanci/kyně).

V rámci projektu bude zajišťována péče o děti již ve věku od 1 roku, což umožní řadě rodičů (a především pak matek) sladit jejich rodinný a pracovní život. Tím se zvýší uplatnitelnost těchto žen na trhu práce a jejich konkurenceschopnost, což jsou významné předpoklady pro boj proti diskriminaci ze strany zaměstnavatelů, se kterou se jinak ženy pečující o malé děti velmi často setkávají.

 

Kontaktní osoba: Veronika Brabcová, email: farmarska.skolka@seznam.cz, tel: 774 611 788

 

Dětská skupina školka Skřítek

projekt financovaný z Evropského sociálního fondu, Operačního programu zaměstnanost

Název projektu:

Dětská skupina školka Skřítek

Registrační číslo projektu:

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006814

Průběh projektu:

1. 4. 2017 – 31. 8. 2017 – transformace zařízení na dětskou skupinu

1. 9. 2017 – 31. 8. 2019 – provoz zařízení péče o děti

Adresa místa provozu zařízení péče o děti:

Alej Svobody 659/29A, 323 00 Plzeň

 

V rámci projektu bude zřízeno/provozováno zařízení péče o děti, které bude sloužit rodinám, kde alespoň jedna osoba má vazbu na trh práce. Zařízení bude provozováno jako registrovaná dětská skupina dle zákona č.247/2014 Sb. a bude určeno pro veřejnost. Kapacita dětské skupiny je 12 dětí.

Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace projektu a zlepšení podmínek především pro zaměstnanost žen s dětmi.

Cílovou skupinou projektu jsou rodiče s malými dětmi (rodiče na mateřské/rodičovské, osoby pečující o osobu blízkou nebo závislého člena rodiny, rodiče samoživitelé/ky, (začínající) podnikatelé/ky, OSVČ, zaměstnanci/kyně).

V rámci projektu bude zajišťována péče o děti již ve věku od 1 roku, což umožní řadě rodičů (a především pak matek) sladit jejich rodinný a pracovní život. Tím se zvýší uplatnitelnost těchto žen na trhu práce a jejich konkurenceschopnost, což jsou významné předpoklady pro boj proti diskriminaci ze strany zaměstnavatelů, se kterou se jinak ženy pečující o malé děti velmi často setkávají.

 

Kontaktní osoba: Veronika Brabcová, email: skolkaskritek.plzen@seznam.cz, tel: 774 611 788