CENÍK | Hlídací centrum SKŘÍTEK aneb něco jako školička

Ceník

 

CENÍK platný od 1.9.2020

 

12 – 18 MĚSÍCŮ

18 – 24 MĚSÍCŮ

2 – 6 LET

1x týdně

2200 Kč

1800 Kč

1400 Kč

2x týdně

4400 Kč

3600 Kč

2800 Kč

3x týdně

6600 Kč

5400 Kč

4200 Kč

CELOMĚSÍČNÍ

7500 Kč

6500 Kč

3900 Kč

jednorázový vstup

550 Kč

450 Kč

350 Kč

STRAVNÉ

80 Kč / den

80 Kč / den

80 Kč / den

 

 

 smile  Č.Ú. PRO FARMÁŘSKOU ŠKOLKU SKŘÍTEK PROKŮPEK JE 2301699619/2010

smileRezervační poplatek za školné se rozumí výše jednoho školného, který propadá ve prospěch dětské skupiny, pokud dítě z jakéhokoliv důvodu nenastoupí.

 

smilePLATBY PROVÁDĚJTE VŽDY ZVLÁŠŤ ZA STRAVU A ZVLÁŠŤ ZA ŠKOLNÉ A UVÁDĚJTE JMÉNO DÍTĚTE + ROK A MĚSÍC ZA KTERÝ ŠKOLNÉ NEBO STRAVNÉ PLATÍTE!

 

smileJEDNORÁZOVÝ VSTUP JE MOŽNÉ PŘIHLÁSIT DO 7.30 DANÝ DEN TELEFONICKY, ALE NUTNO SI ZAJISTIT V TENTO DEN STRAVNÉ A JEJ NUTNÉ I ZADAT DO ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU WEBOOKER!  Jednorázové vstupy se týkají dětí s nepravidelnou docházkou.

 

smileVÝŠE ÚHRADY NÁKLADŮ POSKYTOVANÉ SLUŽBY SE SJEDNÁVÁ VŽDY SMLUVNĚ A MŮŽE BÝT STANOVENA PRO KAŽDÉ DÍTĚ JEDNOTLIVĚ S OHLEDEM NA SPECIFICKÉ POTŘEBY DANÉHO DÍTĚTE, PŘÍPADNĚ NADSTANDARDNÍ POŽADAVKY RODIČŮ, CELKOVOU SOCIÁLNÍ SITUACI RODINY NEBO JINÉ RELEVANTNÍ OKOLNOSTI.