CENÍK LOCHOTÍN

Ceník Újezd: ŠKOLKA SKŘÍTEK

Platby provádějte vždy zvlášť za stravu a zvlášť za školné a uvádějte rok a měsíc!!!!!!!!!!!!!

Sleva na měsíční školné pro děti od 2 let- cena na školní rok 2018/2019 je 3900,-

DĚTI 2-6 let

5 dní v týdnu- 5200,- 

nepravidelná docházka 350,-/den

Jednorázový vstup je možné přihlásit do 7.30 daný den telefonicky, ale nutno si zajistit v tento den stravné. Cena se platí hotově na místě 350,-/den

DĚTI 1-2 roky

5 dní v týdnu- 6500.-

nepravidelná docházka 450,-/den

Jednorázový vstup je možné přihlásit do 7.30 daný den telefonicky, ale nutno si zajistit v tento den stravné. Cena se platí hotově na místě 450,-/den

č.ú. pro školku SKŘÍTEK je 2700460066/2010

Od 1. ZÁŘÍ 2017 se školka zařadí jako dětská skupina pod MPSV.

Výše úhrady nákladů poskytované služby se sjednává vždy smluvně a je stanovena pro každé dítě jednotlivě s ohledem na specifické potřeby daného dítěte, případně nadstandardní požadavky rodičů, celkovou sociální situaci rodiny nebo jiné relevantní okolnosti.