CENÍK LOCHOTÍN

Ceník Újezd: FARMÁŘSKÁ ŠKOLKA

Platby provádějte vždy zvlášť za stravu a zvlášť za školné!!!!!!!!!!!!!  

DĚTI 2-6 let

5 dní v týdnu- 5200,- od 1.2.2018 sleva školného na 3900,-

4 dny v týdnu-4600,-

3 dny v týdnu- 3870,-

2 dny v týdnu- 3150,-

1 den v týdnu- 1925,-

Jednorázový vstup možno přihlásit do 7.30 daný den telefonicky ve školce, nutno si zajistit stravné. Cena se platí hotově na místě 350,-/den

DĚTI 1-2 roky

5 dní v týdnu- 6500.-

4 dny v týdnu-5750.-

3 dny v týdnu- 4840

2 dny v týdnu- 3940,-

1den v týdnu 2400,-

Jednorázový vstup možno přihlásit do 7.30 daný den telefonicky ve školce, nutno si zajistit stravné. Cena se platí hotově na místě 450,-/den

č.ú. pro školku SKŘÍTEK je 2700460066/2010

 Od 1. ZÁŘÍ 2017 se školka zařadí jako dětská skupina pod MPSV.

Výše úhrady nákladů poskytované služby se sjednává vždy smluvně a je stanovena pro každé dítě jednotlivě s ohledem na specifické potřeby daného dítěte, případně nadstandardní požadavky rodičů, celkovou sociální situaci rodiny nebo jiné relevantní okolnosti.