DS Školka Skřítek:

Vedoucí dětské skupiny: Marcela Horváthová

Alej Svobody 29

323 00 Plzeň 

Tel. ŠKOLKA: 775 433 593 

EMAIL: skolkaskritek.plzen@seznam.cz

Facebook: https://www.facebook.com/hlidacicentrum.skritek

Provozovatel:

Hlídací centrum SKŘÍTEK, z. s.

Sídlo:

Národní 196/3, Újezd, 312 00 Plzeň

IČ:

018 512 68

Předseda:

Veronika Brabcová

telefon: +420 774 611 788 e-mail: hc-skritek@seznam.cz