ŠKOLKA SKŘÍTEK® Lochotín

 

Naše skolka je v registru DĚTSKÝCH SKUPIN pod MPSV.

Jsme náhradním řešením pro rodiče, kterým se nepodařilo umístit děti do státní školky z kapacitních důvodů, nebo z důvodu nízkého věku dítěte či nějakého nedostatku-omezení.Těm nabízíme bohatý zábavně-vzdělávací program založený na všech složkách klasické předškolní výchovy. Zaměřujeme se hlavně na rozvoj dětí v rámci jednotlivých výchov (tělesná, výtvarná, hudební, taneční, dramatická, v případě zájmu i jazyková - AJ), a stejně tak klademe důraz na jejich sociální, emoční a inteligenční rozvoj.

 S dětmi prožijeme Mikuláše, Vánoce (pečení cukroví), maškarní bály, vítání jara, divadélko, opékání buřtů, výlety do přírody a podobně.

 Veškerou péči o děti zajišťuje kvalifikovaný pedagogický a zdravotnický kolektiv.

 Druhou naší službou je péče o batolata ve věku od 12 měsíců.U těch se zaměřujeme, kromě samozřejmé zdravotní a hygienické péče, hlavně na rozvoj motorických schopností, řečových dovedností,  hygienických návyků a samostatnosti.

 To vše doprovázené velkým množstvím zábavy, her, pohádek, seznamování se s výtvarnou a hudební výchovou apod. 

 Péči o naše nejmenší, zajišťuje nejen pedagogický, ale i zdravotnický personál.

 Náš provoz je nepřetržitý!!!!

 Naším cílem je naučit děti společně si hrát, začlenit se do kolektivu, vzájemně si pomáhat, radit a respektovat se. Proto nemáme věkově rozdělené třídy jako jiná zařízení. Děti spolu tráví čas v pro ně přirozenějším, věkově různorodém prostředí.

Nyní nově na adrese Alej Svobody 29, 323 00 PLzeň-LÉKAŘSKÝ DŮM

Můžete nahlédnout do našich prostor pomocí: 

Hlídací centrum Skřítek z.s. - V Zápolí

14399083546003834568

https://goo.gl/maps/kVS5FWoBH4Cd79QH7

Kontakt je 775433592

EMAIL: skolkaskritek.plzen@seznam.cz

č. ú 2700460066/2010