CENÍK LOCHOTÍN

Ceník Újezd: ŠKOLKA SKŘÍTEK

Platby provádějte vždy zvlášť za stravu a zvlášť za školné a uvádějte rok a měsíc!!!!!!!!!!!!!

Sleva na měsíční školné pro děti od 2 let- cena na školní rok 2019/2020 je 3900,-

(možnost příspěvku až 12.200,- ročně na školné od státu)

DĚTI 2-6 let

5 dní v týdnu- 5200,- 

nepravidelná docházka 350,-/den

Jednorázový vstup je možné přihlásit do 7.30 daný den telefonicky, ale nutno si zajistit v tento den stravné. Cena se platí hotově na místě 350,-/den

DĚTI 18 měsíců-2 roky

5 dní v týdnu- 6500.-

nepravidelná docházka 450,-/den

Jednorázový vstup je možné přihlásit do 7.30 daný den telefonicky, ale nutno si zajistit v tento den stravné. Cena se platí hotově na místě 450,-/den

DĚTI 12-18měsíců

5 dní v týdnu- 7500.-

nepravidelná docházka 550,-/den

Jednorázový vstup je možné přihlásit do 7.30 daný den telefonicky, ale nutno si zajistit v tento den stravné. Cena se platí hotově na místě 550,-/den

č.ú. pro školku SKŘÍTEK je 2700460066/2010

Od 1. ZÁŘÍ 2017 se školka zařadí jako dětská skupina pod MPSV.

Výše úhrady nákladů poskytované služby se sjednává vždy smluvně a může být stanovena pro každé dítě jednotlivě s ohledem na specifické potřeby daného dítěte, případně nadstandardní požadavky rodičů, celkovou sociální situaci rodiny nebo jiné relevantní okolnosti.