CENÍK LOCHOTÍN

Ceník Újezd: ŠKOLKA SKŘÍTEK

Platby provádějte vždy zvlášť za stravu a zvlášť za školné a uvádějte rok a měsíc!!!!!!!!!!!!!

NOVÝ PAUŠÁLNÍ MĚSÍČNÍ CENÍK PLATNÝ OD 1. 9. 2020

STRAVNÉ 80,-/DEN

DĚTI 24 MĚSÍCŮ až 6 let

1x týdně 1400,-

2x týdně 2800,-

3xtýdně 4200,-

AKČNÍ měsíční školné 3900,-

DĚTI OD 18 měsíců DO 24 měsíců

1x týdně 1800,-

2x týdně 3600,-

3xtýdně 5400,-

měsíční školné 6500,-

DĚTI OD 12 měsíců DO 18 měsíců

1x týdně 2200,-

2x týdně 4400,-

3xtýdně 6600,-

měsíční školné 7500,- 

Rezervační poplatek za školné se rozumí výše jednoho školného, který propadá ve prospěch dětské skupiny, pokud dítě z jakéhokoliv důvodu nenastoupí.

Jednorázový vstup je možné přihlá,    sit do 7.30 daný den telefonicky, ale nutno si zajistit v tento den stravné. 

č.ú. pro školku SKŘÍTEK je 2700460066/2010

Výše úhrady nákladů poskytované služby se sjednává vždy smluvně a může být stanovena pro každé dítě jednotlivě s ohledem na specifické potřeby daného dítěte, případně nadstandardní požadavky rodičů, celkovou sociální situaci rodiny nebo jiné relevantní okolnosti.