Ceník

STARTOVACÍ ŠKOLNÉ OD 1.6.2020 do 31. 8. 2020

STRAVNÉ 70,-/DEN

DĚTI 24 MĚSÍCŮ až 6 let

1x týdně 1000,-

2x týdně 2000,-

3xtýdně 2500,-

měsíční školné 2900,-

DĚTI OD 18 měsíců DO 24 měsíců

1x týdně 1400,-

2x týdně 2800,-

3xtýdně 4200,-

měsíční školné 4900,-

DĚTI OD 12 měsíců DO 18 měsíců

1x týdně 1560,-

2x týdně 3120,-

3xtýdně 4680,-

měsíční školné 5900,- 

(možnost příspěvku až 12.200,- ročně na školné od státu)

č.ú. pro platby školné/stravné 2301699619/2010

Platby za školné a za stravné provádějte vždy samostatně !!! Do poznámky uveďte jméno dítěte a za jaký měsíc a rok je platba provedena (6/20). Pro předcházení nesrovnalostí, posílejte platby vždy z účtu uvedeného ve smlouvě.

V.S. není nutné uvádět, přidělí se až při nástupu a při dalších platbách ho vygeneruje sám systém.

Výše úhrady nákladů poskytované služby se sjednává vždy smluvně a jmůž být stanovena pro každé dítě jednotlivě s ohledem na specifické potřeby daného dítěte, případně nadstandardní požadavky rodičů, celkovou sociální situaci rodiny nebo jiné relevantní okolnosti.