Ceník

NOVÝ PAUŠÁLNÍ MĚSÍČNÍ CENÍK PLATNÝ OD 1. 9. 2020

STRAVNÉ 70,-/DEN

DĚTI 24 MĚSÍCŮ až 6 let

1x týdně 1400,-

2x týdně 2800,-

3xtýdně 4200,-

AKČNÍ měsíční školné 3900,-

DĚTI OD 18 měsíců DO 24 měsíců

1x týdně 1800,-

2x týdně 3600,-

3xtýdně 5400,-

měsíční školné 6500,-

DĚTI OD 12 měsíců DO 18 měsíců

1x týdně 2200,-

2x týdně 4400,-

3xtýdně 6600,-

měsíční školné 7500,- 

Rezervační poplatek za školné se rozumí výše jednoho školného, který propadá ve prospěch dětské skupiny, pokud dítě z jakéhokoliv důvodu nenastoupí.

(možnost příspěvku za rok 2019 až 13.350Kč, za rok 2020 až 14 600,- ročně na školné od státu)

č.ú. pro platby školné/stravné 2301699619/2010

Platby za školné a za stravné provádějte vždy samostatně !!! Do poznámky uveďte jméno dítěte a za jaký měsíc a rok je platba provedena (6/20). Pro předcházení nesrovnalostí, posílejte platby vždy z účtu uvedeného ve smlouvě.

V.S. není nutné uvádět, přidělí se až při nástupu a při dalších platbách ho vygeneruje sám systém.

Výše úhrady nákladů poskytované služby se sjednává vždy smluvně a jmůž být stanovena pro každé dítě jednotlivě s ohledem na specifické potřeby daného dítěte, případně nadstandardní požadavky rodičů, celkovou sociální situaci rodiny nebo jiné relevantní okolnosti.